Portfólio:

Citlivým a trpezlivým prístupok ku klientom sa snažíme pri fotografovaní vytvárať príjemnú atmosféru, v ktorej vznikajú fotografie pôsobiace prirodzene a vkusne.